Essenkracht
Zonnige daken! Ook voor u interessant!?
Pilot gemeente Tubbergen maatschappelijk afval

Essenkracht

Lokaal energiek en duurzaam

Essenkracht is een in 2018 opgericht dorp overschrijdend samenwerkingsverband van inwoners uit de gemeente Tubbergen met als doel de verschillende duurzame initiatieven in onze gemeente te versnellen.

Hiermee willen we er voor zorgen dat leefbaarheid, werkgelegenheid, economie en het groene imago van onze gemeente ook voor toekomstige generaties behouden blijft.

Klik hier voor meer info

Zonnige daken! Ook voor u interessant!?

Wilt u uw dak beschikbaar stellen voor het opwekken van lokale duurzame energie? Of wilt u participeren in een dak met zonnepanelen?

De gemeente Tubbergen kent een groot buitengebied en de nodige grote bedrijfsdaken in de kernen. Deze daken hebben vaak de mogelijkheid om hier zonnepanelen op te plaatsen. Met het project Zonnige Daken willen wij samen met lokale dakeigenaren werken aan het opwekken van duurzame energie. Hiervoor hebben wij een speciale folder gemaakt met aanvullende informatie. Heeft u een beschikbaar dak en zou u samen met de inwoners van de gemeente Tubbergen willen werken aan een duurzaam en leefbare omgeving?

Ja, ik wil mijn dak beschikbaar stellen!

Pilot gemeente Tubbergen maatschappelijk afval

Samenwerkend aan een groenere gemeente Tubbergen!

Stichting Essenkracht werkt samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan een circulaire economie in 2050. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Dit is een enorm opgave die veel van onze maatschappij vraagt. Op dit moment zijn we concreet in gesprek met diverse betrokken partijen om maatschappelijk afval van scholen, kerken of sportclubs gescheiden in te kunnen zamelen. Dit draagt niet alleen bij aan een beter milieu, maar zal ook de hoeveelheid restafval flink verminderen.

Bekijk onze groene initiatieven
keyboard_arrow_down

Blijf op de hoogte

Essenkracht in de gemeente Tubbergen

Wie zijn we?

Het bestuur van Essenkracht bestaat uit een afgevaardigde uit elke kern in de gemeente Tubbergen, mensen die al druk bezig zijn met de energietransitie in hun eigen dorp, en die op basis van hun ervaring begrijpen dat er samenwerking nodig is om omvangrijke resultaten te kunnen behalen. Daarnaast delen we onze kennis en zijn we de verbinders met initiatieven en instanties buiten onze gemeente op het gebied van duurzaamheid.

Doel van Essenkracht?

Essenkracht richt zich op dit moment op energiebesparing, duurzame energieopwekking en afval en werkt volgens het principe lokale lusten, lokale lasten. Dit betekent dat de opbrengsten van projecten zoveel mogelijk terugvloeien naar inwoners van de gemeente Tubbergen. Met onze inkomsten starten we nieuwe projecten en ondersteunen wij maatschappelijke organisaties in onze kernen, zo werken we samen aan zowel een duurzame en leefbare gemeenschap!

Bekijk onze groene initiatieven

Hoe doen we dat?

Essenkracht verbindt initiatiefnemers met (externe) partijen en/of informatie en ondersteunt indien gewenst bij marketing en communicatie voor participatie en draagvlak van projecten. Bij (grootschalige) ontwikkelingen/projecten van commerciële partijen stellen we de maatschappelijke afdracht en participatiemogelijkheden veilig en we proberen bewustwording te creëren in de gemeenschap omtrent de urgentie (video) van de energietransitie.

Thema's

Essenkracht werkt op vele gebieden aan een duurzame gemeente Tubbergen. Op dit moment focussen we ons op een 3-tal thema’s te weten energie-opwek, energiebesparing en afval . Hieronder kunt u lezen wat we per onderdeel voor u kunnen betekenen. Staat uw thema er niet bij, neem dan contact op via het contactformulier.

Project ‘Zonnige daken’. Uw dak inzetten voor maatschappelijk rendement!

De gemeente Tubbergen kent een groot buitengebied en de nodige grote bedrijfsdaken in de kernen. Deze daken hebben vaak de mogelijkheid om hier zonnepanelen op te plaatsen. Met het project Zonnige Daken willen wij samen met lokale dakeigenaren werken aan het opwekken van duurzame energie. Heeft u een beschikbaar dak en zou u samen met de inwoners van de gemeente Tubbergen willen werken aan een duurzaam en leefbare omgeving? Vul dan onderstaande het contactformulier in en we nemen contact met u op over welke mogelijkheden er zijn.

Bereken uw indicatieve maandopbrengsten

Met deze cijfers willen wij u als dakeigenaar een gevoel geven bij uw eventuele opbrengsten. Aan deze indicatie zijn geen rechten te ontlenen aangezien er wordt uitgegaan van globale kosten die horen bij het plaatsen van een installatie. Eventuele constructieve of installatietechnische aanpassingen zijn hierin niet meegenomen en ook de manier van investeren is van invloed. Wilt u informatie ontvangen specifiek voor uw situatie ?Neem dan contact op via onderstaand contactformulier

Raming opbrengsten

Het uitgangspunt van de Stichting Essenkracht is dat het rendement van lokaal opgewekte duurzame energie zoveel mogelijk in de onze gemeente blijft. Door middel van deze rekentool krijgt u een indicatie welke opbrengsten u dak zou kunnen hebben bij het plaatsen zonnepanelen. Wat het exacte rendement is hangt af van de manier van investeren. U kunt uw dak verhuren aan een lokale coöperatie of commerciële partij, maar u kunt uiteraard ook zelf investeren.

Indicatieve
opbrengsten:

Per jaar

Opwekking:

opgewekte duurzame energie per jaar

Samenwerkend aan een
groenere gemeente Tubbergen

Stichting Essenkracht verbindt en faciliteert niet alleen, ook realiseren wij momenteel zelf een aantal projecten in de gemeente Tubbergen. Hieronder kunt u lezen waar we op dit moment zoal mee bezig zijn:

Project-ter-braak Essenkracht project icon
114.000
kWh opwekking
Project ter Braak
Langeveen

Rond de zomer van 2020 realiseert de Stichting Essenkracht haar eerste zonnepanelenproject.

De stichting huurt voor 15 jaar hierbij het dak van een kippenschuur van de maatschap ter Braak voor het leggen 376 zonnepanelen. De SDE subsidie is hiervoor inmiddels toegekend en het financiële rendement dat dit project jaarlijks oplevert zal gaan naar een maatschappelijke organisatie in het dorp Langeveen. Verder kunnen we hiermee ongeveer 30 huishoudens in Langeveen voorzien van duurzame energie.

Download flyer
Mphh Essenkracht project icon
   
Projecten Mariaparochie/ Harbrinkhoek
Harbrinkhoek / Mariaparochie

In Mariaparochie-Harbrinkhoek is door de plaatselijke werkgroep Duurzaamheid een enquete uitgezet. Hierin hebben ongeveer 30 huiseigenaren aangegeven dat zij graag samen zonnepanelen willen aanschaffen. De plaatselijke werkgroep is hier nu mee in uitvoering. Belangstellenden ontvangen een maatwerkofferte van lokale bedrijven waarmee wordt samengewerkt.

Afval Essenkracht project icon
   
Pilot gemeente Tubbergen maatschappelijk afval
Tubbergen

Op dit moment zijn we concreet in gesprek met diverse betrokken partijen om maatschappelijk afval van scholen, kerken of sportclubs gescheiden in te kunnen zamelen. Dit draagt niet alleen bij aan een beter milieu, maar zal ook de hoeveelheid restafval flink verminderen. En minder restafval betekent een lagere rekening. De Stichting Essenkracht wil dat dat maatschappelijke organisaties, net als huishoudens, de mogelijkheid krijgen groente, fruit en tuinval (gft) en plastic- en metalen verpakkingen en drinkkartons (pmd) gratis aan te bieden aan de afvalverwerker.

Meewerken aan een groene duurzame gemeente?

De stichting Essenkracht gelooft in een toekomst waarin we anders moeten omgaan met onze grondstoffen en energievraag. Deze transitie naar een circulaire economie vraagt veel van onze maatschappij, echter zit deze tevens vol met kansen en verdienmodellen. Onder het mom van lusten en lasten lokaal, wil de Stichting Essenkracht in de gemeente Tubbergen deze (financiële)lusten zoveel mogelijk binnen onze gemeente houden, om zo onder andere lokale problemen als de vergrijzing en in het in stand houden van voorzieningen het hoofd te bieden.

Het kost echter veel tijd en energie om dit te organiseren en daarom heeft een aantal inwoners uit onze gemeente besloten hier een (vrijwillige) bijdrage aan te willen leveren. Mensen die al druk bezig zijn met de circulaire economie of energietransitie in hun eigen dorp of als professional, maar ook mensen die alleen affiniteit hebben met het onderwerp duurzaamheid in het algemeen en zich in willen zetten voor een duurzame toekomst.

Zij zetten zich in op onderwerpen als duurzame technieken, marketing & communicatie, financiën of recht en begrijpen dat er samenwerking nodig is om omvangrijke resultaten te behalen. Mocht je als inwoner van Tubbergen een bijdrage willen leveren op 1 of meerdere van deze onderwerpen, dan nodigen wij je uit om contact met ons op te nemen via het contactformulier of via secretaris@essenkracht.nl

Dan zorgen we samen dat de leefbaarheid, werkgelegenheid en het groene imago van onze gemeente ook voor toekomstige generaties behouden blijft.

Contact

Wij hopen u enthousiast te hebben gemaakten samen met u aan de slag te kunnen gaan voor duurzaam en leefbare gemeenschappen in Tubbergen. Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, laat het ons weten. Ook als u zelf een bijdrage wilt leveren aan dit initiatief, of een idee hebt voor een nieuw en aanvullend project nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Hartelijk dank daarvoor alvast!

Onze nieuwsbrieven

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Essenkracht wordt ondersteund door

Logo gemeente Tubbergen
Logo gemeente Tubbergen
Logo provincie Overijssel